Κρίνοντας Βιβλία & Μεταφράζοντας

Διαβάζοντας ένα βιβλίο ανοίγεις ένα παράθυρο στον κόσμο.
Μιλώντας για ένα βιβλίο μιλάς με τον κόσμο.
Από το 1996 κρίνει και παρουσιάζει βιβλία σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες.
Τα παρακάτω είναι ένα δείγμα αυτής της δουλειάς.

Μεταφράσεις